ابزار کاربر

ابزار سایت


آیا_وزن_هدف_همان_وزن_ایده_ال_است

آیا وزن هدف همان وزن ایده ال است؟

وزن ایده‌ال یا دلخواه بر دو اساس قابل تعریف است، یک معیار علمی که به عنوان محدوده وزن سلامت شناخته می‌شود و دو معیار زیبایی شناسی که بر اساس مطالعات آماری و رفتاری مطرح است. ولی کسی که اضافه وزن دارد معمولا نمی‌تواند و نباید که مقدار قابل توجهی وزن کم کند و لازم است که در چند مرحله و به صورت تدریجی به وزن دلخواه برسد. اپلیکیشن خورشاد در هر مرحله با تعیین یک وزن هدف علمی و منطقی یک برنامه برای کاربر طراحی ‌می‌کند. هرچند کاربر در صورت تمایل می‌تواند وزن هدف را شخصا انتخاب کند و اپلیکیشن بر اساس آن یک برنامه حدید طراحی می‌کند البته بر اساس اصول علمی.

آیا_وزن_هدف_همان_وزن_ایده_ال_است.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)