ابزار کاربر

ابزار سایت


activity_level

سطح فعالیت بدنی

سطوح فعالیت بدنی روزانه افراد از سن نوجوانی به بعد به چهار گروه بر حسب مدت و شدت تقسیم می شوند:

  • بدون فعالیت
  • کمی فعال: روزانه حددود ۳/۵ کیلومتر با سرعت متوسط را می روند.
  • فعال: روزانه حدود ۱۱ کیلومتر با سرعت متوسط راه می روند.
  • خیلی فعال: روزانه حدود ۲۷ کیلومتر با سرعت متوسط راه می روند.
activity_level.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)