ابزار کاربر

ابزار سایت


androidios

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


====== آیا قابلیت‌های اپلیکیشن خورشاد برای اپل و اندروید یکسان است؟

اپلیکیشن خورشاد بر روی گوشی‌های اپل و اندروید با قابلیت‌های یکسان کار می‌کند.

androidios.1535441066.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:42 (ویرایش خارجی)