ابزار کاربر

ابزار سایت


androidios

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
androidios [2018/08/28 11:54]
pezhman
androidios [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
-====== آیا قابلیت‌های اپلیکیشن خورشاد برای اپل و اندروید یکسان است؟ +====== آیا قابلیت‌های اپلیکیشن خورشاد برای اپل و اندروید یکسان است؟======
- ======+
 اپلیکیشن خورشاد بر روی گوشی‌های اپل و اندروید با قابلیت‌های یکسان کار می‌کند.{{:​7----01.jpg?​direct&​500 |}} اپلیکیشن خورشاد بر روی گوشی‌های اپل و اندروید با قابلیت‌های یکسان کار می‌کند.{{:​7----01.jpg?​direct&​500 |}}
androidios.1535441066.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:42 (ویرایش خارجی)