ابزار کاربر

ابزار سایت


avoid_fad_diets

از رژیمهای نادرست بپرهیزید

به علت توجه زیادی که به موضوع وزن در جامعه میشود، جای تعجب نیست که میلیون ها نفر قربانی رژیم های نادرست و محصولات کاهش وزن تقلبی میشوند. ادعاها و داستان های واهی توسط افرادی که خود را متخصص می نامند ممکن است که حتی افراد آگاه را گیج و گمراه کند. به یاد داشته باشید که اگر رژیمی و یا محصولی خیلی ساده و راحت به نظر می رسد، درباره آن تردید کنید! هیچ غذا و دارویی وجود ندارد که بصورت جادویی چربی ها را بسوزاند، هیچ خوردنی ژن های شما را دگرگون نمیکند. برخی مواد موجود در مکمل ها و محصولات گیاهی میتواند برای برخی افراد خطرناک و حتی کشنده باشند. از رژیم ها، قرص ها و محصولاتی که ادعاهای زیر را دارند دوری کنید.

ادعای نادرست اول: کاهش وزن سریع!

ادعای نادرست دوم: مقادیر آزاد و یا محدودیت های زیاد!

ادعای نادرست سوم: ترکیب خاصی از غذاها!

ادعای نادرست چهارم: منوهای غیر قابل انعطاف!

ادعای نادرست پنجم: نیازی به ورزش نیست

avoid_fad_diets.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)