ابزار کاربر

ابزار سایت


blanching

بلنچ کردن (Blanching)

بلنچ شامل سه مرحله است: جوشاندن به مدت معین (که برای سبزیجات مختلف مدت متفاوت است)، خنک کردن و خشک کردن.

  • برای ۵۰۰ گرم سبزیجات برگدار حدود ۸ لیتر آب و برای سایر سبزیجات حدود ۴ لیتر آب را به جوش آورید.
  • سبزیجات را داخل یک سبد فلزی و یا پارچه توری قرار دهید به گونه ای که بتوان آنها را سریعا از آب خارج کرد.
  • پس از آنکه آب جوش آمد، سبزیجات را در آب غرق کنید و درب ظرف را بپوشانید. آب باید مجددا به سرعت به جوش برسد. زمان را کنترل کنید.
  • پس از مدت معین، سبزیجات را خارج کنید و به سرعت در آب سرد (زیر ۱۰ درجه سانتیگراد) فرو کنید تا سرد شوند. بیش از نیاز سبزیجات را در آب قرار ندهید.
  • سبزیجات را از آب سرد در بیاورید و خشک کنید.
blanching.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)