ابزار کاربر

ابزار سایت


body_fat

چربی بدن

چربی کل بدن ترکیبی است از «چربی های ضروری» و «چربی ذخیره» که برای سلامت باید نسبت مشخصی از وزن بدن باشند. چربی های لازم برای اعمال طبیعی بدن به مقدارهای کم در مغز استخوان، قلب، شش، کبد، کلیه، ماهیچه ها، طحال و سیستم عصبی وجود دارند. میزان چربی ضروری برای آقایان حدود ۳ درصد وزن بدن و برای خانمها حدود ۱۲ درصد است چون در خانمها چربی های لازم در پستانها، نواحی لگن و رانها برای کمک به فرایند تولید مثل وجود دارند. چربی ذخیره منبع ذخیره انرژی است و بیشتر به شکل تری گلیسرید دریافت چربی زیر پوست و دور اعضای داخلی بدن جمع می شوند. تا از آنها محافظت کنند. این چربی ها بسیار متنوع هستند و در مواقعی که نیاز های رشد ، بازسازی، افزایش سن، شرایط محیطی، شرایط روحی روانی، فراوانی غذا و فعالیت بدنی تغییر می کنند به کار می آیند. برای سلامتی مطلوب کل چربی بدن مردان باید بین ۱۰ تا ۲۵ درصد و خانم ها بین ۱۸ تا ۳۰ درصد وزن بدن باشد. البته برای ورزشکاران حرفه ای و قهرمانی این درصد بین ۱۲ تا ۱۸ برای مردان و بین ۱۶ تا ۲۵ درصد برای خانمها است.

body_fat.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)