ابزار کاربر

ابزار سایت


braising

تفت آب پزی

تفت آب پزی یعنی پخت غذا به صورت آرام، روی حرارتی ملایم و در ظرف در بسته، پس از سرخ کردن در چربی یا روغن. سبزیجات را درسته یا تکه شده بپزید. سبزیجات را میتوان به تنهایی یا با یک تکه گوشت پخت تا ترکیبی خوش مزه ایجاد شود. این روش مخصوصاً برای سبزیجات سفت تر، مناسب است (رازیانه، کنگر، آرتیشک، کلم، کرفس).

braising.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)