ابزار کاربر

ابزار سایت


calorie

کالری

کالری یک واحد اندازه گیری انرژی است. البته واحد دقیق برای اندازه گیری انرژی خوراکی ها کیلوکالری است ولیی صرفا برای راحتی از کالری به جای کیلو کالری استفاده می شود. یک کیلوکالری معادل انرژی است که لازم است تا دمای یک کیلو گرم آب یک درجه سانتیگراد افزایش یابد. یکی از دیگر از واحد های انرژی کیلو ژول است.

دو روش برای محاسبه انرژی خوراکی ها وجود دارد. (محاسبه انرژی خوراکی ها)

calorie.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)