ابزار کاربر

ابزار سایت


chart1

نمودار تغذیه چیست؟ چگونه می‌شود از آن استفاده کرد؟

در اپلیکیشن خورشاد، نمودار تغذیه میانگین مصرف مواد مغذی مختلف را بر اساس اطلاعاتی که کاربر وارد کرده‌است نشان ‌می‌دهد. بدین شکل کاربر می‌تواند در سبک زندگی و خوراک خود بازنگری کلی داشته باشد. حالت ایده‌آل اینست که حدود پنجاه و پنج درصد انرژی از کربوهیدرات، پانزده درصد انرژی از پروتئین و سی درصد انرژی از چربی تامین شود.

chart1.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)