ابزار کاربر

ابزار سایت


complete_protein

پروتیئن های کامل و پروتئین های نا کامل

معیار دیگر توصیف کیفیت پروتیئن ها این است که آیا کامل هستند یا ناکامل. پروتئین کامل پروتئینی است که حاوی مقدار زیادی از تمام اسید های آمینه ضروری باشد. پروتئین ناکامل این ویژگی را ندارد. پروتئینی که از نظر یک اسید آمینه خاص ضعیف است، پروتئین محدود شده نامیده میشود چرا که تنها به اندازه کوچک ترین مقدار اسید آمینه مورد نیاز میتواند در تولید بافت نقش داشته باشد. میتوان کیفیت پروتئین در یک غذای حاوی پروتئین های نامل و یا محدود شده را بخوردن آن ها به همراه غذایی که حاوی مقدار کافی از اسیدهای آمینه محدود شده باشند، بهبود بخشید. جفت و جور کردن غذاها برایتامین پروتئین های کامل، تکمیل نامیده می شود. به عنوان نمونه، برنج از نظر اسید آمینه ضروری لیزین، و لوبیا از نظر اسید آمینه ضروری متیونین ضعیف است. با خوردن برنج با لوبیا پروتئین های هر دو بهبود می یابند. مثال دیگر پاستا و پنیر است. پاستا از نظر اسید آمینه ضروری لیزین و ایزولوسین ضعیف است. محصولات لبتی مقدار فراوانی از دو اسید آمینه را دارند. ریختن پنیر پارمسان روی پاستا غذایی با پروتئین کیفیت بالاتر فراهم میکند. در هر مورد، غذاها اسید آمینه مکمل دارند. از دیگر پروتئین های تکمیل کنند، می توان کره بادام زمینی با نان، و شیر با غلات را نام برد. بسیاری از این ترکیب های غذایی، جزء طبیعی و معمول رژیم غذایی در قسمت هایی از جهان هستند که پروتئین های حیوانی، نایاب یا بسیار گرانند.

complete_protein.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)