ابزار کاربر

ابزار سایت


daily_activity

انرژی برای کارهای روزانه

برای هر کاری که روزانه انجام میگیرد بدن انرژی مصرف میکند؛ از مسواک زدن صبح به دندان تا باغبانی یا ورزش کردن در باشگاه.

انرژی مصرفی به نوع فعالیت و شدت آن ، وزن فرد و مدت انجام آن فعالیت بستگی دارد. میزان فعالیت فیزیکی روزانه ممکن است برای سادگی به ۴ یا ۵ سطح طبقه بندی شود.

daily_activity.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)