ابزار کاربر

ابزار سایت


dailycalorie_step1

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


برای یک کاربر جدید موارد زیر در تعیین بودجه کالری روزانه در نظر گرفته می‌شوند، جنسیت، سن، قد، وزن، وضعیت بارداری و یا شیردهی برای خانم‌ها. البته افراد با توجه به سن آنها از دو سالگی به بالا در دوره‌های مختلف سنی اعم از کودکی، نوجوانی، بلوغ، بزرگسالی و کهنسالی برنامه‌های متفاوتی خواهند داشت.

dailycalorie_step1.1530356954.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)