ابزار کاربر

ابزار سایت


dailycalorie_step1

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
dailycalorie_step1 [2018/06/30 15:39]
pezhman
dailycalorie_step1 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-{{:​4----01.jpg?​direct&​200 |}}برای یک کاربر جدید موارد زیر در تعیین بودجه کالری روزانه در نظر گرفته می‌شوند، جنسیت، سن، قد، وزن، وضعیت بارداری و یا شیردهی برای خانم‌ها. البته افراد با توجه به سن آنها از دو سالگی به بالا در دوره‌های مختلف سنی اعم از کودکی، نوجوانی، بلوغ، بزرگسالی و کهنسالی برنامه‌های متفاوتی خواهند داشت.+ 
 +====== برای کاربر جدید، میزان کالری نیاز روزانه بر چه اساسی تعیین ‌میشود؟====== 
 + 
 + 
 +{{:​4----01.jpg?​direct&​500 |}}برای یک کاربر جدید موارد زیر در تعیین بودجه کالری روزانه در نظر گرفته می‌شوند، جنسیت، سن، قد، وزن، وضعیت بارداری و یا شیردهی برای خانم‌ها. البته افراد با توجه به سنی متفاوتی خواهند داشت.
dailycalorie_step1.1530356954.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)