ابزار کاربر

ابزار سایت


dailycalorie_step2

برای کاربر فعلی، میزان کالری نیاز روزانه بر چه اساسی تعیین ‌میشود؟

پس از آنکه مدتی از اپلیکیشن استفاده کردید، علاوه‌بر فاکتورهای اصلی، اپلیکیشن روند تعییرات وزن شما و نظم و دقت شما در استفاده از اپلیکیشن در محاسبات آینده لحاظ می‌کند. یعنی اگر مرتب از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنید، محاسبه بودجه کالری روزانه بطور هوشمندانه بر اساس خصوصیات شما و پیشرفتتان بهینه خواهد شد.

dailycalorie_step2.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)