ابزار کاربر

ابزار سایت


diabetic

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
diabetic [2018/07/02 11:43]
pezhman ایجاد شد
diabetic [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-اپلیکیشن خورشاد به افراد دیابتی خیلی کمک می‌کند. تعیین میزان انرژی روزانه مورد نیاز بدن و تنظیم یک برنامه غذایی بر اساس شش وعده و میان‌وعده و محاسبه‌ی آن بر اساس میزان کربوهیدرات، پروتئین و چربی به همراه اطلاعات مربوط به مقدار فیبر خوراکی در هر غذا، تقریبا هر آنچه که یک فرد دیابتی بطور معمول نیاز دارد را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.{{:​16----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 + 
 + 
 +====== آیا افراد دیابتی هم می‌توانند از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنند؟ ====== 
 +اپلیکیشن خورشاد به افراد دیابتی خیلی کمک می‌کند. تعیین میزان انرژی روزانه مورد نیاز بدن و تنظیم یک برنامه غذایی بر اساس شش وعده و میان‌وعده و محاسبه‌ی آن بر اساس میزان کربوهیدرات، پروتئین و چربی به همراه اطلاعات مربوط به مقدار فیبر خوراکی در هر غذا، تقریبا هر آنچه که یک فرد دیابتی بطور معمول نیاز دارد را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.{{:​16----01.jpg?​direct&​500 |}}
diabetic.1530515605.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)