ابزار کاربر

ابزار سایت


eat_thoughtfully

آرام و با تمرکز غذا بخورید

به دو دلیل بسیار مفید و اساسی، مهم است که همواره آهسته غذا بخورید و توجه خاصی به آنچه می خورید داشته باشید:

  • هنگامی که آهسته و آرام غذا می خورید، مغز فرصت لازم را برای ثبت سیر شدن پیدا میکند.
  • وقتی به هر لقمه ای که در دهان می گذارید توجه میکنید و از آن لذت میبرید، پس از اتمام غذا احساس رضایت بیشتری خواهید کرد.

تحقیقات نشان میدهد بین زمانیکه معده پر میشود و زمانیکه مغز این پیام سیری را دریافت میکند، حدود 20 دقیقه تاخیر وجود دارد. بنابراین هر چه آرامتر غذا بخورید، زمان بیشتری دارید تا این پیام را به مغز منتقل کنید که «من سیر شده ام» و مغزتان به شما اعلام کند که از خوردن دست بکشید.

« در واقع وقتی آرام غذا میل می کنید، کمتر غذا خواهید خورد.»

eat_thoughtfully.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)