ابزار کاربر

ابزار سایت


elderly

آیاافراد سالمند می‌توانند از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنند؟

استفاده از اپلیکیشن خورشاد برای افراد سالمند نه تنها قابل استفاده است بلکه بسیار توصیه می‌شود تا علاوه بر مدیریت وزن و بیماری‌های مرتبط مانند دیابت و کبد چرب، کاربر بداند که آیا مواد مغذی لازم را بطور روزانه به نسبت مناسب دریافت می کند یا خیر.

elderly.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)