ابزار کاربر

ابزار سایت


empty_calories

کالری های خالی

غذاهایی که کالری دارند ولی ماده مغذی ندارند اصطلاحاٌ گفته میشود که کالری خالی دارند، بهترین نمونه‌های غذاهای کالری خالی، شکر است که به بدن انرژی میرساند اما ماده مغذی نمی‌رساند.

empty_calories.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)