ابزار کاربر

ابزار سایت


energy-weight

ارتباط میزان انرژی دریافتی و وزن

بدن ما توانایی ویژه ای در جابجایی ترکیبی از سوخت کربوهیدارت، پروتئین و چربی برای نیاز انرژی دارد. مصرف بیشتر و یا کمتر از نیاز انرژی به مرور زمان سبب تغییرات وزن می شود. بنابراین وزن بدن نشاندهنده کفایت انرژی دریافتی است. مصرف انرژی بیش از نیاز سبب افزایش وزن و کمتر از نیاز سبب کاهش وزن میشود. ولی نمی توان از وزن به عنوان نشانه قابل اعتمادی برای کفایت دریافت درشت مغذی ها و ریز مغذی ها استفاده کرد یعنی انرژی مورد نیاز بدن باید به نسبت معینی از کربوهیدارت، پروتئین و چربی تامین شود، همچنین میزان معینی از ریز مغزی ها لازم است.

ضمنا افرادی که نسبت توده عضلانی و توده چربی آنان کمتر و یا بیشتر از یک فرد متوسط است نسبتاً به میزان انرژی متفاوتی نیاز دارد.

میزان انرژی مورد نیاز بدن

کالری

کالری یک واحد اندازه گیری انرژی است.

energy-weight.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)