ابزار کاربر

ابزار سایت


energy_measurement

محاسبه انرژی خوراکی ها

روش مستقیم خوراکی در محفظه مخصوصی به نام بمب اندازه گیری کالری (bomb calorimeter) در ظرف کاملاً بسته ای که با آب احاطه شده است قرار داده می شود و سپس سوزانده می شود. این فرایند سبب افزایش دمای آب می شود که میزان تغییر دما نشان دهنده میزان انرژی خوراکی است.

روش غیر مستقیم (nutrition labeling and Education Act of 1990) طبق قانون از سال ۱۹۹۰ در آمریکا ارزش غذایی مندرج روی خوراکی های بسته بندی شده باید به روش غیر مستقیم و از حاصل جمتع مقدار کالری هر یک از اجزای تشکیل دهند آن محاسبه می شود. دپارتمان کشاورزی آمریکا (USDA) اطلاعات کاملی از ارزش غذایی بیش از شش هزار مواد خوراکی اصلی را به عنوان مرجع اعلام کرده است. مواد مغذی انرژی زا چهار دسته هستند که کربوهیدراتها ۴ کیلو کالری بر گرم، پروتئین ۴ کیلو کالری بر گرم، چربی ها ۹ کیلوکالری بر گرم و الکل ۷ کیلو کالری بر گرم انرژی دارند. البته کربوهیدرات ها دارای کمی فیبر هستند که معمولاٌ قابل گوارش نیست و بنابراین معمولاٌ ابتدا از مقدار کل کربوهیدرات کسر می شوند و سسپس انرژی کربوهیدرات محاسبه می شود.

energy_measurement.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)