ابزار کاربر

ابزار سایت


energy_requirements

میزان انرژی مورد نیاز

عوامل متعددی در انرژی مورد نیاز بدن تاثیر گذار هستند که اندازه بدن و ترکیب توده بدن بیش از بقیه تاثیر گذار هستند.

سن

نوزادان، اطفال و کودکان قسمتی از انرژی دریافتی را صرف ساخت و تولید بافهت های جدید می کنند. این موضوع تا رسیدن به دوره بلوغ ادامه دارد. چند سال پس از رسیدن به بلوغ، انرژی مورد نیاز بدن شروع به کاهش می کند.

اندازه بدن

افراد درشت اندام در حالت کلی متابولیسم بالاتری دارند و در بین آنها افراد لاغر و قد بلند متابولیسم بیشتری نسبت به افراد کوتاه و چاق دارند. هر چه درصد چربی در بدن کمتر باشد، متابولیسم بدن بیشتر خواهد بود، به طوریکه ورزشکاران حتی در حالتی که استراحت می کنند تقریباً ۵٪ بیش از افراد دیگر انرژی مصرف می کنند.

آب و هوا

افرادی که در مناطق استوایی، متعدل و یا بسیار سرد زندگی میکنند، متابولیسم متفاوتی دارند.

جنسیت

با قد و وزن مشابه، خانمها ۵ تا ۱۰ درصد متابولیسم پایین تری دارند هر چند با بالا رلفتن سن این تفاوت کمتر می شود.

وضعیت هورمونی

تغییرات هورمونی در افراد مختلف و در زمان های مختلف سبب تغییر نرخ متابولیسم می گردد.

دمای بدن

تب و افزایش دمای بدن سببت افزایش متابولیسم میشود.

سایر عوامل

مصرف دخانیات، کافئین و الکل سبب افزایش انرژی مورد نیاز می شوند. همچنین استرس و بیمای ها موجب کاهش و یا افزایش انرژی مورد نیاز می شوند.

فعالیت بدنی

  سطوح فعالیت بدنی روزانه افراد از سن نوجوانی به بعد به چهار گروه بر حسب مدت و شدت تقسیم می شوند (سطح فعالیت بدنی)

energy_requirements.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)