ابزار کاربر

ابزار سایت


enough_sleep_for_maintenance

خواب کافی برای حفظ وزن

خواب کافی و یا عدم آن در کنترل وزن خیلی موثر است. کمبود خواب یکی از ریسک‌های اصلی افزایش وزن است و مانع تثبیت وزن می‌شود. کمبود خواب تنظیم هورمون‌ها را به هم میزند و اشتها را افزایش می‌دهد. خستگی و کم انگیزگی هم در عدم انتخاب درست تاثیرگذار است. برای تثبیت وزن حداقل ۷ ساعت خواب روزانه توصیه میشود.

enough_sleep_for_maintenance.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)