ابزار کاربر

ابزار سایت


essential_nutrients

ماده مغذی ضروری

ممکن است تصور شود که یک ماده مغذی ضروری، ماده ای که برای حفظ یک بدن سالم مود نیاز است. ولی در اصطلاح علم تغذیه، یک ماده مغذی ضروری مفهوم خاصی دارد:

  • ماده مغذی ضروری را بدن نمیتواند تولید کند. مواد مغذی ضروری باید از غذا ها یا مکمل های غذایی دریافت شود.
  • یک ماده مغذی ضروری با یک بیماری کمبود معین مرتبط است.

به عنوان مثال، کمبود پروتئین سبب بیماری کواشیورکور و کمبود ویتامین c، سبب بیماری اسکوروی می شوند. به هر حال کمبود یک ماده مغذی ضروری را نمی توان با مصرف سایر مواد غذایی تامین کرد. مواد مغذی ضروری برای همه گونه های حیوانی مشابه نیستند. به عنوان مثال، ویتامین c برای انسان ماده مغذی ضروری است ولی برای سگ ها نیست. بدن سگ ویتامین c مورد نیازش را می سازد.

essential_nutrients.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)