ابزار کاربر

ابزار سایت


exercise_for_maintenance

فعالیت بدنی برای حفظ وزن

ورزش منظم نقش مهمی در حفظ کاهش وزن و تناسب اندام دارد. ورزش هم کالری می‌سوزاند و هم متابولیسم بدن را بالا می‌برد.وقتی بدن در تعادل کالری است یعنی میزان کالری دریافتی با کالری مصرفی برابر است، در نتیجه وزن ثابت می‌ماند.

مطالعات نشان داده‌اند که ۲۰۰ دقیقه ورزش هفتگی، حدود ۳۰ دقیقه در روز، در تثبیت وزن خیلی تاثیر دارد. در برخی مطالعات تا دو برابر این میزان توصیه شده‌است. تاثیر ورزش اگر با سایر عادت‌های خوب سبک زندگی همراه شود خیلی بیشتر می‌شود، مانند رژيم غذایی خوب.

یکی از خوبیهای عادت به ورزش منظم این است که اگر گاهی هم در خوردن زیاده‌روی کنید، می‌توانید با ورزش بیشتر جبران کنید.

موضوعات مربوطه:

محاسبه کالری ورزشی در اپلیکشن خورشاد

راهکارهایی برای فعالیت بدنی بیشتر

exercise_for_maintenance.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)