ابزار کاربر

ابزار سایت


extreme_low_calorie_diet

رژیم های بسیار کم انرژی

کاهش انرژی دریافتی به کمتر از ۸۰۰ کالری در دراز مدت عوارض زیادی از جمله اختلالات عصبی و هورمونی به همراه دارد. در چنین شرایطی بیش از ۵۰ درصد کاهش وزن شدید ناشی از دست دادن مایعات بدن است و افت فشار خون، افزایش اسید اوریک و سنگ صفرا را سبب می شود.

extreme_low_calorie_diet.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)