ابزار کاربر

ابزار سایت


fat

آیا چربی در برنامه خورشاد کامل حذف می‌شود؟

اصلا نه درست است و نه امکان‌پذیر که چربی‌ها کامل حذف شوند. اتفاقا یک فرد نیاز دارد که حدود سی تا سی و پنج درصد از انرژی روزانه خود را منابع چربی سالم تامین کند. برنامه خورشاد هم بر همین اساس تنظیم شده‌است. جدول ارزش غذایی خوراکی‌ها هم این امکان را می‌دهد که کاربر با آگاهی و دانش کامل در انتخاب خوراکی‌ها با چربی سالم و ناسالم اقدام کند.

fat.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)