ابزار کاربر

ابزار سایت


fat_content_food

مقدار تقریبی چربی در انواع گروه های غذایی

  • میوه جات و سبزیجات تنها مقدار ناچیزی چربی دارند که این مقدار نیز اکثراً اسید های چرب غیر اشباع است.
  • غلات مقدار کمی چربی دارند که تا 3 درصد وزن آن ها را شامل میشود.
  • محصولات لبنی از نظر محتوای چربی متنوعند. خامه یک غذای پر چرب است. شیرها و پنیرهای معمولی چربی متوسط دارند. شیر بدون چربی و محصولات لبنی بدون چربی غذاهای کم چربی هستند. بیشتر چربی موجود در هر محصول لبتی اسید های چرب اشباع شده است.
  • گوشت چربی متوسط دارد و بیشتر چربی آن اسید چرب اشباع شده است.
  • ماکیان بدون پوست نسبتاً کم چرب هستند.
  • ماهی ممکن است پر چرب یا کم چرب باشد که بیشتر چربی آن اسید های چرب غیراشباع شده است که حتی زمانی که ماهی در آب سرد شنا می کند، مایع باقی می ماند.
  • روغن های گیاهی، کره و چربی خوک غذاهای پرچربی اند. بیشتر اسید های چرب موجود در روغن های گیاهی غیر اشباع هستند. بیشتر اسید های چرب موجود در چربی خوک و کره اشباع شده اند.
  • غذا های فراوردی شده، مانند کیک ها، نان ها، گوشت کنسروی یا یخ زده و غذاهای گیاهی، به طور کلی چربی بیشتری دارند تا غلات ساده، گوشت ها، میوه جات و سبزیجات.
fat_content_food.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)