ابزار کاربر

ابزار سایت


fat_energy_extraction

استخراج انرژی از چربی

اگر چه چربی در هر گرم، بیشتر از پروتئین ها و کربوهدرات ها انرژی (کالری) دارد، ولی برای بدن شما استخراج انرژی از غذاهای چرب مشکل تر است. چربی روی غذای آبکی و مخلوط مایع در معده شما می ایستد و اثر لیپاز ها ( آنزیم های گوارشی شکننده ی چربی در زیر مخلوط مایع) روی آن ها را محدود می کند. از آنجایی که چربی با سرعتی آهسته تر از پروتئین ها و کربوهیدرات ها هضم میشود. بعد از خوردن غذای پرچرب مدت بیشتر احساس سیری میکنید. زمانی که چربی مسیر خود را در مجرای گوارشی به سمت روده کوچک طی میکند، هورمونی روده ای به نام گلستو کینین به کیسه صفرا علامت میدهد تا صفرا آزاد کند. صفرا مخلوط شدن جربی با آب را امکان پذیر میکند تا لیپاز ها بتوانند شروع به شکستن چربی به کلسترول و اسیدهای چرب کنند.

fat_energy_extraction.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)