ابزار کاربر

ابزار سایت


fattyliver

آیا افراد با کبد چرب هم می‌توانند از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنند؟

افراد مبتلا به کبد چرب باید که یک برنامه غذایی مرتب و منظم داشته‌باشد، وزنش را کنترل کند و میزان چربی‌های سالم برنامه غذایی خود را در حد نیاز دریافت کند و از چربی‌های اشباع تا حد امکان امتناع کند. تمام این موارد در اپلیکیشن خورشاد به دقت در نظر گرفته شده‌است. از اینرو، افرادی که کبد چرب دارند هم می‌توانند و بهتر است از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنند، حتی شاید بتوان گفت که آنها بیشتر از افراد سالم به اپلیکیشنی مانند خورشاد نیازمندند.

fattyliver.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)