ابزار کاربر

ابزار سایت


goalweight_step1

برای کاربر جدید، وزن هدف بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

اپلیکیشن خورشاد در تعیین وزن هدف برای کاربر جدید فاکتورهای متعددی را در نظر می‌گیرد که مهمترین آنها میزان اضافه وزن و میزان کالری مورد نیاز روزانه فعلی فرد است. به طور کلی هر برنامه‌ای که شامل کاهش شدید انرژی روزانه دریافتی به منظور کاهش مقدار زیادی از وزن بدن باشد، عواقب بسیار بدی خواهد داشت.

goalweight_step1.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)