ابزار کاربر

ابزار سایت


goalweight_step2

برای کاربر فعلی، چه پارامترهایی در تعیین وزن هدف در نظر گرفته می‌شوند؟

اپلیکشن خورشاد به تدریج بر اساس اطلاعاتی که از کاربر دریافت می‌کند و پیشرفت و پشتکار و دقت وی در رعایت برنامه روزانه، متناوبا در برنامه‌ی وی بازنگری می‌کند. در صورت لزوم وزن هدف را نیز دوباره تعیین می‌کند. این فرایند تا رسیدن به وزن دلخواه و یا ایده‌آل کاربر ادامه دارد.

goalweight_step2.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)