ابزار کاربر

ابزار سایت


good_foods_bad_foods

از تقسیم غذاها به دو دسته "غذاهای خوب" و "غذاهای بد" بپرهیزید!

اکثر افراد غذاها را به دو دسته «خوب» یا «بد» تقسیم می کنند. یعنی می گویند که فلان غذا خوب است و می توانند که هر چقدر می خواهند از آن میل کنند و فلان غذا بد است و اصلاً نباید از آن خورد.

مهم است بدانید که در مصرف هیچ نوع غذایی نباید زیاده روی کرد. ضمناً هیچ غذایی را کلاً «بد» تلقی نکنید. در اینصورت، نخست خوردن آن غذا را کاملاً از برنامه غذایی تان حذف میکنید. سپس، میکوشید که به آن فکر نکنید، در حالیکه معمولاً این نتیجه معکوس دارد و شما بیشتر به آن فکر خواهید کرد. نهایتاً روزی تمایلی شدید به آن غذا پیدا می کنید ولی شما آمادگی مصرف آن غذا را ندارید، زیرا از برنامه ریزی برای چنین لحظه ای جلوگیری کرده اید. ممکن است که بگویید: «من که به این سادگی شکست خوردم، بهتر است که کاملاً رژیم غذایی ام را رها کنم.» چنین روندی ممکن است بهانه ای شود که شما احساس گناه داشته باشید، خجالت بکشید و خود را شکست خورده بدانید. این احساسات منفی ممکن است منجر به پرخوری بیشتر شما شود.

میانه روی در برنامه غذایی کلید تندرستی و تناسب اندام ماندگار است.

good_foods_bad_foods.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)