ابزار کاربر

ابزار سایت


how_much_weight_loss

سرعت و میزان کاهش وزن

کاهش وزن شامل از دست دادن هم پروتئین است و هم چربی، که میزان هر کدام به سرعت کاهش وزن مربوط است. کاهش شدید انرژی دریافتی سبب از دست دادن پروتین بیشتری میشود و همچنین عوارضی به همراه دارد از قبیل : کاهش فعالیت قلب، افت فشار خون، خشکی پوست و مو، خستگی مفرط، یبوست، اختلالات سیستم عصبی، افسردگی و حتی مرگ. مناسب است که آرام و پیوسته وزن کم کرد تا مانع از دست رفتن پروتئین های ضروری شد تا چربی های ذخیره از بین بروند. انجمن متخصصین تغذیه کاهش هفته ای ۲۵۰ گرم تا یک کیلوگرم را به ترتیب برای افراد کمی چاق و افراد بسیار چاق مناسب می داند که در طول ۶ ماه حداکثر ۱۰ درصد وزن بدن را کاهش می دهند. سپس برای ۶ ماه آنرا ثابت نگه دارند و اگر نیاز هست دوباره بعد از آن کاهش وزن داشته باشند. البته تجربه نشان می دهد که اگر کاهش وزن خیلی آهسته باشد فرد ممکن است انگیزه و اشتیاق ادامه برنامه را از دست بدهد حتی اگر برنامه به لحاظ تغذیه ای علمی باشد. مردها سریعتر از زنان و افراد خیلی چاق سریعتر از افراد کمی چاق وزن کم می کنند. معمولاً افراد چاقی که نمی توانند وزن کم کنند بیش از آنچه که گزارش می کنند میخورند و کمتر از آنچه فکر میکنند فعالیت بدنی دارند.

how_much_weight_loss.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)