ابزار کاربر

ابزار سایت


ketosis

کتوز

گلوکز، که از هضم کربوهیدرات بدست می آید سوخت اصلی انرژی بدن است. سوختن گلوگز راحت تر و کاراتر از سوختن چربی است. بنابراین بدن همیشه اول به دنبال کروبوهیدرات ها میرود. اما اگر تمام گلوکز در دسترس بدن استفاده شود بدن شروع به استفاده از چربی موجود میکند. ابتدا یک آنزیم در سلول های چربی سبب شکستن تری گلیسرید های ذخیره شده میشود، اثر آنزیم منجر به آزاد سازی گلیسرول و اسید های چرب میگردد که این مواد از طریق جریان خون به سلولهای بدن منتقل میشوند و در آنجا با اکسیژن ترکیب شده و انرژی به اضافه مقدار زیادی آب و محصول دفعی دی اکسید کربن تولید میکنند. اگر کسی یک رژیم کاهش وزن پُر پروتئین/پُر چربی/ کم کربوهیدرات، مانند رژیم غذای آتکینز، را استفاده کند، علاوه بر آن همه آب، سوختن چربی بدون گلوکز محصول دفعی دیگری به نام کتون نیز ایجاد میشود. در موارد شدید، غلظت های بالای کتون (وضعیتی که به آن کتوز می گویند) تعادل اسید/قلیا (یا PH) خون را به هم میزند و ممکن است فرد را به کوما ببرد. اگر کتوز درمان نشود، ممکن است منجر به مرگ شود. از نظر طبی این وضعیت بیشتر از همه در افراد مبتلا به دیابت دیده میشود. برای افرادی که تحت رژیم غذایی با کربوهیدرات پایین قرار دارند، علامت رایج، بوی گند ادرار یا نفس فرد است که بوی شبیه استون (ماده موجود در لاک پاک کن) می دهد.

ketosis.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)