ابزار کاربر

ابزار سایت


kids

آیا کودکان و نوجوانان می‌توانند از اپلیکیشن خورشاد استفاده کنند؟

در اپلیکیشن خورشاد، محاسبه انرژی روزانه مورد نیاز برای افراد از دو سال به بالا در گروه‌های مختلف سنی با بیشترین دقت بر اساس مبانی علمی تعیین می‌شود.

kids.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)