ابزار کاربر

ابزار سایت


lactation

بر اساس آنکه فرزند شیرخوار چند ماهه است، اپلیکیشن خورشاد میزان انرژی روزانه مورد نیاز مادر را تعیین می‌کند. البته مادران شیرده بهتر است که از شیرین‌کننده‌های بدون کالری یا اصطلاحا مصنوعی استفاده نکنند. هرچند در صورت نیاز دستورات خاصی را که متخصص اطفال یا زنان به او می‌دهند را باید رعایت کند ولی عموما میزان کالری روزانه مورد نیازی را که اپلیکیشن خورشاد تعیین می‌کند کاملا علمی و کاربردی است.

lactation.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)