ابزار کاربر

ابزار سایت


lifestyle_modification

اصلاح سبک زندگی

اصلاح رفتار مبنای اصلی مداخله در سبک زندگی است. دگرگون کردن محیط اطراف و مصرف مواد غذایی، هدف گذاری برای فعالیت بدنی، کنترل محرک ها، حل مشکلها، بررسی الگوهای رفتاری، پایش فردی و پیشگیری از سرخوردگی نکات بسیار مهم و اصلی هستند. برنامه و هدفی که برای هر فرد تعیین می شود باید احساس رضایتمندی به او بدهد. کنترل محرک ها شامل اصلاح سه چیز است:

  1. اتفاقات پیش از خوردن
  2. نوع غذاهایی که خورده می شود
  3. تبعات پس از خوردن

کاهش سرعت خوردن کمک میکند که احساس سیری زودتر تشخیص داده شود. گذاشتن قاشق و چنگال روی میز بعد از هر لقمه، ایجاد وقفه بین خوردن و جویدن بیشتر غذا روش هایی برای کاهش سرعت غذا خوردن هستند. توجه به انتخاب نوع و مقدار غذای مصرفی و بررسی و ارائه راه حل های قابل اجرا برای انتخاب رفتارهای جدید که منجر به نتیجه بهتری خواهد شد باید محور اصلاحات سبک زندگی باشند. باید افکار منفی را که سبب بی انگیزگی برای کاهش وزن و یا پرخوری می شود را مورد شناخت، چالش و اصلاح قرار داد. پایش فردی شامل داشتن و رعایت یک برنامه غذایی و ورزشیُ یادداشت روزانه انها و وزن کردن مرتب می شود.

lifestyle_modification.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)