ابزار کاربر

ابزار سایت


mindfulness_for_maintenance

تغذیه خردمندانه برای حفظ وزن

تغذیه هوشمند، یعنی به علایم درونی و فیزیکی و روانی خود شناخت داشته باشید. وقتی غذا می‌خورید کاملا با حواس جمع و با دقت به آن توجه کنید. آرام غذا بخورید، حواستان پرت نشود، غذا را خوب بجوید و از مزه و عطر آن لذت ببرید.

وقتی اینطور غذا میخورید، زودتر متوجه احساس سیری می‌شوید و خوردن را متوقف میکنید.

mindfulness_for_maintenance.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)