ابزار کاربر

ابزار سایت


myfood

غذاهای من چگونه کار می‌کند؟

یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده اپلیکیشن خورشاد این است که کاربر می‌تواند در قسمت «غذاهای من» هر خوراکی که دوست دارد را بسازد و به لیست شخصی خود در اپلیکیشن اضافه کند. بدین شکل که مواد اولیه لازم را ثبت می‌کند، اعلام می‌کند که این میزان برای چند نفر است و اپلیکیشن ارزش غذایی برای هر نفر (وعده) را محاسبه می‌کند. کاربر همچنین می‌تواند برای غذای خود عکس مناسب به لیست اضافه کند.

myfood.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)