ابزار کاربر

ابزار سایت


nutrients

مواد مغذی (Nutrients)

مود مغذی، موادی هستند که بدن از آن ها برای ساختن، حفظ و ترمیم بافت ها استفاده میکند. بدن برای انجام هر کار طبیعی مانند تنفس، حرکت، دفع مواد زاید، فکر کردن ، دیدن ، شنیدن، بوییدن، چشیدن و کارهایی مانند ورزش، رانندگی و رفتن به سرکار مواد مغذی نیاز دارد. خوراکی ها دو گروه مجزا مواد مغذی را تامین میکند:

نیاز روزانه بدن به درشت مغذی ها بیشتر از یگ گرم است. به عنوان مثال، یک نفر به حدود 50 تا 60 گرم پروتئین در روز نیاز دارد.

نیاز روزانه بدن به ریز مغذی ها بسیار کمتر است. به عنوان مثلا مقدار مجاز توصیه شده در رژیم غذایی برای ویتامین C، به میلی گرم( یک هزارم گرم) اندازه گیری میشود. در حالی که برای ویتامین D، ویتامین B12، و فولات حتی کمتر بوده و با میکرو گرم(یک میلیونیوم گرم) اندازه گیری میشود.

برخی مواد مغذی ضروری هستند.

nutrients.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)