ابزار کاربر

ابزار سایت


pressure_cooking

پخت با فشار (زودپز)

پخت با فشار یعنی پختن درون ظرفی محفوظ از هوا، در زودپز، دما از نقطه ی جوش بالاتر میرود، پس سبزیجات سریعتر میپزند. زمان پخت را محتاطانه بررسی کنید. زیر یک دقیقه.

pressure_cooking.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)