ابزار کاربر

ابزار سایت


protein

آیا خورشاد رژیم پروتئین هم دارد؟

مطابق اصول علمی، یک فرد نیاز دارد که پانزده تا بیست درصد انرژی روزانه خود را از پروتئين تامین کند. برنامه غذایی اپلیکیشن خورشاد هم بر همین اصل در محاسبه و نمایش جدول درشت مغذی‌ها طراحی شده‌است. البته کاربر می‌تواند از لیست خوراکی‌های اپلیکیشن غذاهای با نسبت پروتئین بالاتر را به برنامه خود اضافه کند. حتی پودرهای پروتئین ورزشی و برخی خوراکی‌ها هم در لیست موجود هستند.

protein.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)