ابزار کاربر

ابزار سایت


protein_daily

نیاز روزانه به پروتئین

به عنوان یک قاده کلی، لازم است افراد سالم 10 تا 35 درصد کالری روزانه شان را از پروتئین به دست آورند. به طور کلی 45 گرم پروتین در روز را برای یک زن سالم و 52 گرم در روز را برای یک مرد سالم به عنوان معیار تعیین کرده اند. این مقدرا را میتوان به سادگی از مصرف گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، پنیر، ماست و حتی نان و غلات تامین کرد.

protein_daily.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)