ابزار کاربر

ابزار سایت


protein_for_maintenance

پروتئین برای حفظ وزن

خوردن پروتئین به میزان کافی به تثبیت وزن و لاغری کمک می‌کند. پروتئین می‌تواند اشتها را کم کند و احساس سیری طولانی مدت ایجاد کند. تاثیر پروتئین بر سطح هورمون‌هایی که سیری و گرسنگی را کنترل می‌کنند میزان کالری ورودی را کنترل می‌کند که اهمیت زیادی دارد.

در برخی مطالعات و در شرایط خاص، افزایش پروتئین مصرفی را تا حدود ۳۰٪ انرژی مورد نیاز روزانه برای کاهش وزن و حفظ لاغری توصیه می‌کنند.

موضوعات مربوطه:

محاسبه پروتئین روزانه در اپلیکیشن خورشاد

protein_for_maintenance.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)