ابزار کاربر

ابزار سایت


protein_quality

پروتئین های با کیفیت بالا و پایین

از آنجایی که بدن حیوان شبیه بدن انسان است. پروتئین های آن ها نیز حاوی ترکیبات مشابهی از اسیدهای آمینه است. به همین دلیل پروتئین هایی را که از غذاهای با منشا حیوانی (گوشت، ماهی، مرغ، تخم مرغ، و محصولات لبنی) به دست می آید، پروتئین های با کیفیت بالا مینامند. بدن این پروتئین را بهتر جذب میکند و میتواند بدون تلفات زیاد برای تولید سایر پروتئین ها استفاده کند.

پروتئین های موجود در گیاهان -غلات، میوه جات، حبوبات، خشکبار و دانه های خوراکی- اغلب مقدار محدودی از بعضی اسیدهای آمینه دارند و محتوای تغذیه ای شانو به اندازه پروتئین های حیوانی بالا نیست. استاندارد پایه که میتوان پروتئین های موجود درغذا را با آن اندازه گیری کرد تخم مرغ است. دانشمندان تغذیه به طور دلبخواه به تخم مرغ ارزش بیولوژیکی صددرصد را داده اند. به این معنی که تخم مرغ بهترین منبع تامین پروتئین های کامل می باشد. سایر غذاها که نسبتاً پروتئین بیشتری دارند ممکن است ارزشی معادل تخم مرغ نداشته باشند. چرا که آن ها مقدار کافی از یک یا بیشتر از یک اسید آمینه ضروری ندارند. به عنوان مثال، تخم مرغ ۱۱ درصد پروتئین دارد و لوبیا خشک ۲۲ درصد، ولی پروتئین موجود در لوبیا مقدار کافی از تمام اسید های آمینه ضروری را فراهم نمیکند. بنابراین لوبیا از نظر تغذیه ای به اندازه پروتئین های حیواین کامل نیست. استثنای اصلی آن دانه سویا است( که حاوی مقدرا زیادی اسیدهای آمینه ضروری برای بزرگسالان است) دانه های سویا یک منبع عالی پروتئین برای گیاه خواران است. به خصوص وگان ها که از تمام محصولات با منشاء حیوانی، حتی شیر و تخم مرغ پرهیز میکنند. عبارت مورد استفاده برای توصیف ارزش پروتئین ها در هر غذا امتیاز اسید آمینه است. از آنجایی که تخم مرغ حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری می باشد. این امتیاز برای تخم مرغ صد است.

protein_quality.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)