ابزار کاربر

ابزار سایت


protein_reconstruction

بازسازی پروتئین ها در بدن

سلول های مجرای گوارشی تنها میتوانند اسید های آمینه منفرد یا زنجیره های بسیار کوچک متشکل از دو یا سه اسید آمینه به نام پپتید ها را جذب کنند. بنابراین پروتئین های به دست آمده از غذا با کمک آنزیم های گوارشی به اسید های آمینه تکمیل دهنده شان شکسته میشوند. و طبق فرایندی پروتئین های جدید تولید میشوند. کربن، هیدروژن و اکسیژن که بعد از اتمام تولید پروتئین باقی می مانند به کلوگز تبدیل شده و صرف انرژی میشوند. باقیمانده نیتروژن برای انرژی مصرف نمیشود. بلکه توسط کبد، فراوری و تبدیل به اوره میگردد. بیشتر اوره تولیدشده در کبد از طریق کلیه ها درادرار و مقدار بسیار کمی از طریق پوست، مو و ناخن ها دفع میشود. هر روز بدن شما پروتئینی بیشتر از آنچه که از غذا به دست می اورید به گردش در می آورد (دوباره استفاده میکند) بنابراین شما به یک منبع مستمر برای حفظ وضعیت پروتیئنی خود نیاز دارید. اگر رژیم غذایی حاوی مقدار کافی پروتئین نباشد، بدن شروع به هضم پروتئین های موجود در بدن شامل پروتئین های موجود در عضلات و در نهایت عضله قلب میکند.

protein_reconstruction.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)