ابزار کاربر

ابزار سایت


protein_roles

نقش پروتئین ها در بدن

بدن از پروتئین ها برای ساختن سلولهای جدید، حفظ بافت ها و تولید پروتئین های جدید که بدن را قادر به انجام عملکرد های اساسی آن می کنند، استفاده میکند. حدود نیمی از پروتئین رژیم غذایی روزمره صرف ساختن آنزیم ها میشود. برای دیدن، فکر کردن، شنیدن و حرکت و انجام هر کاری نیاز به انتقال پیام سلول های عصبی به یکدیگر و به سایر انواع سلولهای اختصاصی مانند سلول های عضلانی است. ارسال این پیام ها نیاز به مواد شیمیایی مانند نوروترانسیمتر ها دارد. ساختن نوروترانسیمترها نیازبه پروتئین ها دارد.

protein_roles.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)