ابزار کاربر

ابزار سایت


question

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
question [2018/07/22 10:24]
pezhman ایجاد شد
question [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-بیش از دویست پرسش متداول به همراه پاسخ گروه تغذیه خورشاد را می‌توانید در این قسمت پیدا کنید. کلمه‌ی مورد نظر خود را جستجو کنید و یا در قسمت سمت راست به تفکیک موضوع پرسش‌ها را بیابید.{{:​39----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 + 
 +====== آیا تا به حال، پرسش‌های متداول اپلیکیشن خورشاد را دیدید؟ ====== 
 + 
 +بیش از دویست پرسش متداول به همراه پاسخ گروه تغذیه خورشاد را می‌توانید در این قسمت پیدا کنید. کلمه‌ی مورد نظر خود را جستجو کنید و یا در قسمت سمت راست به تفکیک موضوع پرسش‌ها را بیابید.{{:​39----01.jpg?​direct&​500 |}}
question.1532238862.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)