ابزار کاربر

ابزار سایت


question

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
question [2018/09/05 14:37]
pezhman
question [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
  
-====== اگر یک نوع ورزش در لیست اپلیکیشن ​نیست، چه باید کرد؟ ======+====== ​آیا تا به حال، پرسش‌های متداول ​اپلیکیشن ​خورشاد را دیدید؟ ======
  
 بیش از دویست پرسش متداول به همراه پاسخ گروه تغذیه خورشاد را می‌توانید در این قسمت پیدا کنید. کلمه‌ی مورد نظر خود را جستجو کنید و یا در قسمت سمت راست به تفکیک موضوع پرسش‌ها را بیابید.{{:​39----01.jpg?​direct&​500 |}} بیش از دویست پرسش متداول به همراه پاسخ گروه تغذیه خورشاد را می‌توانید در این قسمت پیدا کنید. کلمه‌ی مورد نظر خود را جستجو کنید و یا در قسمت سمت راست به تفکیک موضوع پرسش‌ها را بیابید.{{:​39----01.jpg?​direct&​500 |}}
question.1536142062.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)